ENI-LLB-2-359, Etninės kultūros paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra drevinės bitininkystės regione

ENI-LLB-2-359, Preservation of Ethnocultural Heritage and Tourism Development in the Historic Region Famous for Hollow Tree Beekeeping

2020-08-01 – 2022-09-30

Finansuoja ES

Projektu „Etninės kultūros paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra drevinės bitininkystės regione“ siekiama išsaugoti ir atgaivinti senovinės drevinės bitininkystės tradicijas ir pritaikyti jas turizmo plėtrai Dzūkijos regione. Šis senovės amatas, istoriškai būdingas regionui, kadaise vaidino svarbų vaidmenį vietos socialiniame ir ekonominiame gyvenime. Išplitus ekonomiškai efektyvesniems bitininkystės metodams, drevinė bitininkystė nuėjo užmarštin. Šiais laikais ją puoselėja tik pavieniai entuziastai Dzūkijoje ir aplinkiniuose kraštuose. Todėl projekto partneriai – VšĮ Gamtos paveldo fondas ir Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija suvienijo jėgas ir ketina atgaivinti senovinės drevinės bitininkystės tradicijas, padaryti jas žinomas ir patrauklias lankytojams, sukurti turistinį maršrutą, pristatantį vieną seniausių girios verslų būdingų pietų Lietuvos regionui.

Projekto metu numatyta atnaujinti drevinės bitininkystės ekspoziciją ir bityną Musteikos kaime, sudaryti sąlygas drevinės bitininkystės tradicijos ir amato puoselėjimui, motyvuoti vietos bendruomenes organizuojant seminarus ir edukacijas, informuoti ir šviesti visuomenę parengiant leidinius apie šį senovinį amatą, sudominti jaunuosius gamtos mylėtojus bičių gyvenimu, pritraukti lankytojus į drevinės bitininkystės bityną pasiūlant naują turizmo maršrutą. Taip pat ketinama inicijuoti vietines šventes, susijusias su istorinėmis bitininkystės tradicijomis.

Projekto trukmė – 26 mėn.
Projekto biudžetas – 450 099,25 Eur

Projekto partneriai:
Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos
www.europa.eu

Projekto rezultatai:
Projekto metu Drevinės bitininkystės bityne Musteikos kaime buvo atnaujinta infrastruktūra įrengiant stovėjimo aikštelę automobiliams ir pėsčiųjų taką po bityną, pastatyti nauji kelminiai aviliai, suremontuoti senieji aviliai. Lankytojus džiugina naujai pastatyta dravė (drevėta pušis), informaciniai stendai, pristatantys įdomų bičių gyvenimą bei projekto metu įrengtus medinguosius laukelius bitėms. Visą bityną apjuosė naujai įrengta tradicinė medinių karčių tvora. Organizuoti seminarai bitininkų bendruomenėms ir vietos gyventojams, renginiai mokiniams, grikiarovio festivalis ir medkopio pabaigos šventė. Parengti leidiniai turistams ir visiems besidomintiems dzūkų krašto gamta ir kultūros paveldu.