Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Esame parengę daugelio Lietuvos saugomų teritorijų (3 nacionalinių parkų, 14 regioninių parkų, 3 valstybinių gamtinių rezervatų, 1 biosferos rezervato) tvarkymo planus bei 46 gamtotvarkos planus „Natura 2000“ vietovėms. Taip pat rengiame gamtinių draustinių steigimo dokumentus.  Daugiau žr. Saugomų teritorijų projektai.

Rengiant planavimo dokumentus glaudžiai bendradarbiauta su įvairių sričių specialistais, saugomų teritorijų direkcijomis, Aplinkos ministerijos padaliniais, savivaldybių administracijomis.