Hidrologinio režimo atkūrimas, monitoringas

Rengiame pelkių, vandens telkinių hidrologinio režimo atkūrimo projektus, vandens telkinių batimetrinius planus. Diegiame ir prižiūrime automatinę vandens lygio monitoringo įrangą, analizuojame surinktus duomenis.