Aplinkosauginių leidinių rengimas ir leidyba

Daug dėmesio savo veikloje skiriame aplinkosauginių informacinių, edukacinių leidinių rengimui ir leidybai. Pagrindinės sritys, kuriose sukaupta didžiausia patirtis: darnus vystymasis, biologinės įvairovės apsauga, saugomos teritorijos, tausojantis turizmas, ekologinė žemdirbystė ir kiti tausojantys verslai.