Rambyno regioninio parko planavimo schema

2017-06-01 – 2018-11-30

PARENGTA IR PATVIRTINTA RAMBYNO REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI)

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Dubysos, Rambyno, Salantų, Tytuvėnų ir Veisiejų regioninių parkų planavimo schemų, Kamšos botaninio-zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų bei tvarkymo planų ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Rambyno regioninio parko planavimo schemos planavimo tikslai:
• ribų plano sprendiniais nustatyti naujas arba koreguoti esamas regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų ribas, taip pat, esant poreikiui, buferinės apsaugos zonos ribas;
• tvarkymo plano sprendiniais nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų apsaugos ir tvarkymo reglamentus; konservacinio funkcinio prioriteto zonų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones, pateikti svarbiausių tvarkymo darbų programą; išnagrinėti pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudmenų keitimo poreikius ir keitimo apribojimus, pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimus; įvertinus lankytojų srautus ir dabartinius poreikius numatyti teritorijos rekreacinio naudojimo sistemą – pažintinio turizmo trasų sistemą, siūlyti rekreacinės infrastruktūros objektus; nustatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai; nustatyti priemones ūkinei, rekreacinei veiklai reguliuoti.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt

Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

Projekto vadovas – Marijus Pileckas, tel. (8 5) 263 6269, mob. (8 687) 82 327, el. paštas m.pileckas@gpf.lt

Darbų terminai 2017-05-30 – 2018-11-30.

Planavimo schema patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 570 (patvirtinti ribų ir tvarkymo planų brėžiniai pateikiami nutarimo prieduose). Planavimo schema užregistruota TPDR (Nr. T00083616) ir galioja nuo 2019 m. liepos 12 d.