Paluknio pievų biosferos poligono ribų planas

2022-10-14 – 2023-08-01

PARENGTAS IR PATVIRTINTAS PALUKNIO PIEVŲ BIOSFEROS POLIGONO RIBŲ PLANAS

Paluknio pievų biosferos poligono ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl Paluknio pievų biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“. Patvirtintas ribų plano brėžinys pateikiamas įsakymo priede. Ribų planas užregistruotas TPDR (Nr. T00090202) ir galioja nuo 2023 m. gruodžio 5 d.

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. D1-228 „Dėl steigiamo Paluknio pievų biosferos poligono ribų plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ir Paluknio pievų biosferos poligono ribų planų rengimo ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Planavimo tikslai:

  1. siekiant išsaugoti Paluknio pievose aptinkamas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir saugomas paukščių rūšis, įsteigti Paluknio pievų biosferos poligoną;
  2. nustatyti biosferos poligono ribas.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. +370 5 272 3284, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainė https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius, tel. +370 5 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainė www.gpf.lt

Plano rengimo vadovas – Zenonas Gulbinas (atestato Nr. TPV 0044), tel. +370 5 263 6269, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt