Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimas

2018-11-20 – 2020-04-23

PARENGTA METELIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO KOREKTŪRA

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-238 „Dėl Metelių regioninio parko specialiojo teritorijų planavimo dokumento koregavimo“.

Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo tikslai:
• pakeisti prie Metelių regioninio parko lankytojų centro esančią Bijotų valstybinio miško teritoriją, patenkančią į ekstensyvaus pritaikymo (miško parkų) (MRe) kraštovaizdžio tvarkymo zoną į intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) (MRi) kraštovaizdžio tvarkymo zoną;
• išplėsti urbanizuotos rekreacinės aplinkos tradicinio pritaikymo (NRu1) „Lelijos“ kraštovaizdžio tvarkymo zoną;
• pakeisti vandens turizmo trasą Dusios ežere, numatant naujus lankytinus objektus;
• įrengti Dusios ežero šiaurinėje ir vakarinėje dalyje paukščių stebėjimo bokštus;
• numatyti papildomą Bijotų-Širvinto pažintinio tako atšaką ir paukščių stebėjimo vietą prie Metelio ežero;
• Metelio ežero vakarinėje dalyje esančioje subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos ekstensyvaus pritaikymo (NRn1) kraštovaizdžio zonoje numatyti valčių nuleidimo vietą.


Planuojama teritorija – Metelių regioninio parko teritorijos dalis ties Dusios ežeru.

Planavimo organizatorius – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel. (8 318) 66 110, faks. (8 318) 51 351, el. p. info@lazdijai.lt, interneto tinklalapio adresas www.lazdijai.lt

Plano rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

Plano rengimo vadovas – Marijus Pileckas (atestato Nr. TPV 0043), tel. (8 5) 263 6269, mob. (8 687) 82 327, el. paštas m.pileckas@gpf.lt

Darbų terminai 2018-11-20 – 2020-05-20

Su Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo darbų programa galima susipažinti Lazdijų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.lazdijai.lt bei Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Visuomenės informavimo tvarka – supaprastinta. Vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 10V-1053 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Siūlomi tvarkymo plano korektūros sprendiniai formuluojami atsižvelgiant į nustatytus planavimo tikslus, įvertinant esamą žemėvaldą ir žemėnaudą, funkcinio prioriteto zonas, vertybių išsidėstymą, rekreacijos ir turizmo plėtros bei vertybių apsaugos poreikius, „Natura 2000" teritorijoms nustatytus reikalavimus.

Sprendinių viešinimas. Su parengtais Metelių regioninio parko tvarkymo plano korektūros sprendiniais nuo 2019 m. gruodžio 5 d. galima susipažinti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir planavimo skyriuje 215 kab. (Vilniaus g. 1, Lazdijai), Metelių regioninio parko direkcijoje (Seirijų g. 2, Metelių k., Lazdijų r. sav.) ir LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymus dėl Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo iki 2019 m. gruodžio 18 d. galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje aukščiau nurodytais adresais.