LLI-453, Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje

2020-08-01 – 2022-07-31

Įgyvendinamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektas LLI-453  „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje / Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia“.

Projektas siekia skatinti darnų kultūrinį turizmą ir didinti turizmo potencialą istorinėje Žiemgalos žemėje Latvijos ir Lietuvos pasienio regione ir suteikti unikalią galimybę keliauti kultūriniu maršrutu „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“. Susieti išskirtine tema, projekto partneriai – Žagarės regioninis parkas (LT), Tervetės savivaldybė (LV), Dobelės rajono savivaldybė (LV), Joniškio istorijos ir kultūros muziejus (LT) ir NVO Gamtos paveldo fondas (LT) – pakvies į kelionę erdvėje ir laike. Bus galima sužinoti apie Livonijos kryžiaus žygius Žiemgaloje, atsekti jų pėdsakus vietos kultūroje, įvertinti svarbą platesniame Europos istoriniame kontekste. Visam 70 km maršrutui, besitęsiančiam nuo Dobelės (LV) iki Joniškio (LT), paįvairinti ir iliustruoti bus parengtas leidinys apie Livonijos kryžiaus žygių regione paliktas žymes, kelionės maršruto aprašymas, atnaujinta ekspozicija Dobelės istorijos muziejuje, išsaugoti Tervetės pilies griuvėsiai, įrengta poilsio erdvė prie Žvelgaičio piliakalnio, pristatyti autentiški žiemgalių ir kryžiuočių kostiumai, organizuoti pažintiniai žaidimai ir veiklos jauniesiems lankytojams. Įvyks seminarai vietos turizmo paslaugų teikėjams, verslininkams, mokytojams ir gyventojams skatinantys vystyti atsakingą turizmą ir užtikrinti tvarią vietos ūkinę, žemės naudojimo, aplinkos ir kitų sričių plėtrą. Regiono istorijos, kultūros, turizmo, švietimo, žiniasklaidos ir kitų sričių specialistai gaus galimybę tyrinėti kryžiuočių temą mokomosiose išvykose į Cėsio pilį Latvijoje ir archeologinių tyrimų centrą Šlėzvige, Vokietijoje. Projektas plės tarpvalstybinį kultūrinį bendradarbiavimą tarp vietovių, sukaupusių turtingą Žiemgalos paveldo įvairovę, taip pat skatins abipusį dialogą bei geresnį bendros kultūrinės tapatybės pažinimą ir supratimą, saugant ir puoselėjant gamtos ir kultūros paveldą.

Projekto partneriai: Žagarės regioninio parko direkcija – pagrindinis partneris, Tervetės savivaldybė – PP2, Duobelės savivaldybė – PP3, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus – PP4, Gamtos paveldo fondas – PP5.

Projekto biudžetas 838 982,51 €, iš jų 713 135,10 € Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas.

Renginiai

Įvadinis projekto partnerių susitikimas. 2020 m. rugsėjo 30 d. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje įvyko įvadinis projekto partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptarti projekto įgyvendinimo, veiklų organizavimo ir koordinavimo, partnerystės, komunikacijos ir kiti klausimai. Susitikimo dalyviai nuotoliniu būdu susisiekė su latvių partneriais iš Tervetės ir Duobelės miestų ir sutarė dėl bendrų veiklų ir renginių organizavimo atsižvelgiant į apribojimus kilusius dėl Covid-19 pandemijos iššūkių. Susitikimo pabaigoje dalyviai susipažino su Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus ekspozicija bei istoriniais Joniškio objektais.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Gamtos paveldo fondas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau informacijos apie 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą rasite puslapyje www.latlit.eu bei ES puslapyje www.europa.eu.