LLI-444, Tvarus naujų sprendimų diegimas kultūros paveldo vietovėse

NovelForHeritage, LLI-444

2020-07-01 – 2022-10-31

Įgyvendinamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektas LLI-444 „Tvarus naujų sprendimų diegimas kultūros paveldo vietovėse / Sustainable Integration of Novel Solutions into Cultural Heritage Sites“.

Projektas siekia pagerinti senųjų dvarų parkų turizmo galimybes, diegiant pažangius metodus ir priemones saugant gamtos ir kultūros paveldą bei teikiant paslaugas lankytojams. Jo dėka Elėjos ir Žagarės dvaro parkai taps patrauklesni turistams. Abu parkus suprojektavo žinomas Europos kraštovaizdžio architektas ir sodininkas Georgas Kuphaltas, dirbęs XIX–XX a. sandūroje. Projekto veiklos pagerins abiejų dvarų parkų infrastruktūrą ir tvarkymą, skatins šių turizmo objektų patrauklumą.

Projekto veiklos: tyrimų medžiagos apie G. Kuphaldtą parengimas skaitmeniniu formatu, mobiliosios aplikacijos, leidžiančios lankytojams naršyti po Elėjos ir Žagarės turizmo vietas, sukūrimas, parodų salės įrengimas Elėjos dvaro parke, interaktyvios ekspozicijos lankytojams Žagarės regioninio parko lankytojų centre atnaujinimas su lauko edukacinėmis veiklomis kultūros ir gamtos vertybių pažinimui, naujų pėsčiųjų maršrutų – dendrologinės ir kraštovaizdžio architektūros – plėtra Žagarės dvaro parke, seminarų parkuose po atviru dangumi ir seminarų, skirtų įvairiems specialistams, organizavimas.

Projekto partneriai: Jelgavos savivaldybė – pagrindinis partneris, Latvijos gamtos mokslų ir technologijų universitetas – PP2, Žagarės regioninio parko direkcija – PP3, Gamtos paveldo fondas – PP4.

Projekto biudžetas 851 016,93 €, iš jų 723 364,38 € Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas.

Projekto rezultatai

Turizmo maršrutai
Projekto metu Gamtos paveldo fondas parengė Kultūrinio turizmo maršrutą po Vakarų Žiemgalą „P
aveldo žiedas“. Keliaujant Paveldo žiedo maršrutu galima susipažinti su Vakarų Žiemgalos dvarais ir parkais, muziejais ir lankytojų centrais, piliakalniais ir pažintiniais takais esančiais abipus Latvijos ir Lietuvos sienos.