Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimas

2021-05-06 – 2022-09-30

RENGIAMA DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (BUFERINĖS ZONOS, APIMANČIOS GRYBAULIOS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJĄ) KOREKTŪRA

Planavimo pagrindas  Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-96 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo patvirtinimo“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-97 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo uždaviniai:
• nustatyti Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje apsaugos ir tvarkymo priemones, sudarančias galimybę atkurti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos „Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai“ (kodas LTVARB007) palankią apsaugos būklę;
• numatyti planuojamoje teritorijoje esančios privačios nuosavybės teise valdomos Grybaulios žuvininkystės tvenkinių infrastruktūros (hidrotechnikos ir kitų statinių, įrenginių ir kito turto) paėmimą visuomenės poreikiams. Valstybinėje žemėje esančios infrastruktūros paėmimas visuomenės poreikiams turi būti pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, taip pat visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

Planuojama teritorija – Dzūkijos nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje esantys Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainė www.vstt.lrv.lt

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainė www.gpf.lt

Plano rengimo vadovas – Marijus Pileckas (atestato Nr. TPV 0043), tel. (8 5) 205 8322, mob. (8 687) 82 327, el. paštas m.pileckas@gpf.lt

Darbų terminai 2021-05-06 – 2022-02-07

Su Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo darbų programa galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje (www.vstt.lrv.lt), Varėnos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (www.varena.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Visuomenės informavimo tvarka – supaprastinta. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, koncepcija nerengiama.

Pasiūlymus dėl dėl teritorijų planavimo dokumento galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje aukščiau nurodytais adresais. Pasiūlymo forma

Apie parengtą Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (buferinės zonos, apimančios Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją) korektūrą ir susipažinimą su ja bus paskelbta vėliau.

Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema pakeista Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 312 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 740 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“ pakeitimo“.