Dubysos regioninio parko planavimo schema

2017-06-01 – 2018-11-30

PARENGTA IR PATVIRTINTA DUBYSOS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI)

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Dubysos, Rambyno, Salantų, Tytuvėnų ir Veisiejų regioninių parkų planavimo schemų, Kamšos botaninio-zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų bei tvarkymo planų ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Dubysos regioninio parko planavimo schemos planavimo tikslai:
• ribų plano sprendiniais nustatyti naujas arba koreguoti esamas regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų ribas, taip pat, esant poreikiui, buferinės apsaugos zonos ribas;
• tvarkymo plano sprendiniais nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų apsaugos ir tvarkymo reglamentus; konservacinio funkcinio prioriteto zonų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones, pateikti svarbiausių tvarkymo darbų programą; išnagrinėti pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudmenų keitimo poreikius ir keitimo apribojimus, pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimus; įvertinus lankytojų srautus ir dabartinius poreikius numatyti teritorijos rekreacinio naudojimo sistemą – pažintinio turizmo trasų sistemą, siūlyti rekreacinės infrastruktūros objektus; nustatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai; nustatyti priemones ūkinei, rekreacinei veiklai reguliuoti.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainė www.vstt.lt

Planų rengėjas  VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainė www.gpf.lt

Projekto vadovas – dr. Zenonas Gulbinas, tel. (8 5) 263 6269, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt

Darbų terminai 2017-05-30 – 2018-11-30.

Planavimo schema patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 770 (patvirtinti ribų ir tvarkymo planų brėžiniai pateikiami nutarimo prieduose). Planavimo schema užregistruota TPDR (Nr. T00083684) ir galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.