Anykščių regioninio parko tvarkymo plano dalies korekcija

2014-07-15 – 2015-03-15

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. D1-608 patvirtintas Anykščių regioninio parko tvarkymo plano keitimo planas.

Planavimo organizatorius Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel. (8 381) 58 032, faks. (8 381) 58 088, el. paštas  spesliakas@anyksciai.lt, interneto svetainės adresas www.anyksciai.lt

Plano rengėjas VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, el. paštas  info@gpf.lt, interneto svetainės adresas www.gpf.lt