Aukštumalos telmologinio draustinio gamtotvarkos planas

Projekto Nr. LIFE-14-A-2

2014-05-02 – 2014-11-30

Aukštumalos telmologinio draustinio gamtotvarkos plano užsakovas – Lietuvos gamtos fondas. Gamtotvarkos planas rengtas kaip sudėtinė LIFE+ projekto LIFE12 NAT/LT/000965 „Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“ dalis.  

Aukštumalos telmologinio draustinio gamtotvarkos planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-623 „Dėl Aukštumalos telmologinio draustinio gamtotvarkos plano patvirtinimo“.