Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų planas

2021-09-15 – 2022-10-24

PARENGTAS IR PATVIRTINTAS JUODYMŲ VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANAS

Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 560 „Dėl Juodymų valstybinio telmologinio draustinio įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“. Patvirtintas ribų plano brėžinys pateikiamas nutarimo priede. Ribų planas užregistruotas TPDR (Nr. T00089665) ir galioja nuo 2023 m. liepos 26 d.

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 351 „Dėl steigiamo Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ir Paluknio pievų biosferos poligono ribų planų rengimo ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Planavimo tikslai:
1. Siekiant išsaugoti Juodymų pelkėje aptinkamas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis, įsteigti Juodymų valstybinį telmologinį draustinį (toliau – draustinis).
2. Nustatyti draustinio ribas.
3. Įvertinus ir nustačius, kad reikia mažinti neigiamą veiklos poveikį draustiniui, nustatyti jam buferinės apsaugos zonos ribas.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. +370 5 272 3284, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainė https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas  Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius, tel. +370 5 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainė www.gpf.lt

Plano rengimo vadovas – Vaidotas Valskys (atestato Nr. TPV 0045), tel. +370 5 263 6269, el. paštas v.valskys@gpf.lt