Draustinių būklės vertinimo metodika

2019-03-29 – 2019-10-30

Paslaugos finansuotos „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano“ projekto „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 lėšomis. Užsakovas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Vykdant sutartį parengtos draustinių būklės vertinimo metodikos dalys pagal gamtinių ir kompleksinių draustinių rūšis. Iš viso 13 draustinių rūšių: kraštovaizdžio, geologiniams, geomorfologiniams, hidrografiniams, pedologiniams, telmologiniams, botaniniams, ornitologiniams, ichtiologiniams, teriologiniams, herpetologiniams, entomologiniams, botaniniams-zoologiniams. Pagal parengtas metodikas vietoje įvertinta 13 draustinių būklė – po vieną draustinį iš kiekvienos draustinių rūšies, parengtos jų vertinimo ataskaitos.