Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse

LIT/01/G41

2001-05-07 – 2003-05-30

2001 m. balandžio 25 d. pasirašyta sutartis tarp Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, dėl projekto „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“ parengiamojo etapo įgyvendinimo. Aplinkos ministerija ir viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas 2001 m. liepos 31 d. pasirašė sutartį dėl projekto „Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse“ išsamaus pasiūlymo Pasaulio aplinkos fondui (PAF) parengimo.

Parengiamojo etapo trukmė – 36 mėn., biudžetas – 250 tūkst. USD.

Projektą remia:

  • Lietuvos aplinkos ministerija
  • Suomijos aplinkos ministerija
  • Danijos aplinkos fondas Rytų Europai (DANCEE)

Pagrindinis tikslas – parengti pilnos apimties projekto paraišką JTVP-PAF programai. Paraiškoje numatyti prioritetinius darbus, kurių įgyvendinimas padėtų užtikrinti svarbiausių pelkinių kompleksų Lietuvoje (Čepkelių, Girutiškio, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto rezervatų) ilgalaikę apsaugą.

Pagrindiniai darbai:

  • Biologinės įvairovės duomenų analizė;
  • Rezervatams įtaką darančių gretimų teritorijų socialinės-ekonominės situacijos analizė;
  • Biologinės įvairovės kitimo tendencijų ir neigiamų faktorių nustatymas;
  • Aplinkos monitoringo programų rengimas;
  • Gamtotvarkinių planų rengimas;
  • Numatomų atlikti gamtotvarkinių ir kitų darbų ekonominis įvertinimas.

Tampriai susietas su kitais vykdomais projektais, ES struktūrinių fondų parama kaimo vietovių plėtrai šis projektas turėtų nubrėžti naujas gaires biologinės įvairovės apsaugoje, ypač stiprindamas socialinius-ekonominius, visuomenės įtraukimo ir švietimo aspektus, institucinio stiprinimo priemones. Jis turėtų padėti pagrindus subalansuotai plėtrai ne tik pasirinktose projekto vietovėse bet ir aplinkiniuose regionuose. Projekto rezultatai būtų pavyzdžiu siekiant pakartoti išmoktas pamokas kitose vietovėse.

Šio projekto metu parengtą pilnos apimties projektą patvirtinus JTVP-PAF bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, prasidės įgyvendinimo etapas.