Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose

2015-04-24 – 2017-04-30

Keičiantis ūkininkavimo tradicijoms keičiasi ir Lietuvos kraštovaizdis. Vis mažiau ūkininkų verčiasi tradicine galvijininkyste, vis daugiau pievų yra apleidžiamos ir užleidžia vietą krūmynams. Neganomos ir nešienaujamos pievos praranda augalų rūšių įvairovę, jas apleidžia čia perintys paukščiai. Saugant likusias ir atkuriant buvusias pievų buveines ieškoma būdų, kaip šią veiklą padaryti ekonomiškai naudingą ir patrauklią vietos bendruomenėms.

Projekto tikslas – biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose. Jis įgyvendinamas keturiose saugomose teritorijose: Anykščių regioniniame parke, Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Dzūkijos nacionaliniame parke ir Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate. Tam parinktos įvairios atviros buveinės skirtingose gamtinėse sąlygose: Šventosios slėnio sausos pievos, Kuršių nerijos palvė, Stėgalių komplekso šlapynės ir Katros slėnio užliejamos pievos. Projekte numatytos veiklos:

  • atkurti ir palaikyti atviras buveines Kuršių nerijos nacionaliniame parke atkuriant ir palaikant atviras buveines mišku apaugusiame Neringos kopagūbryje, atkuriant avininkystės tradicijas Kuršių nerijoje, bendruomenei skirtų mokymų būdu atgaivinant senąsias bitininkystės ir žolininkystės tradicijas, orientuotas į atvirų buveinių palaikymą, išleidžiant informacinį metodinį leidinį apie atvirų buveinių naudą ir prasmę;

  • atkurti ir palaikyti atviras buveines Šventosios upės slėnyje Anykščių regioniniame parke parengiant Šventosios senvagės gamtotvarkos planą, pašalinant medžius ir krūmus apleistose žemėse, pasitelkiant vietos ūkininkus vertingų Šventosios pievų palaikymui, surengiant kaimo bendruomenei skirtus mokymus apie Šventosios senvagių pievų priežiūrą bei išleidžiant informacinį metodinį renginį apie šių pievų priežiūrą;

  • atkurti Stėgalių gamtinio komplekso hidrologinį režimą atkuriant Stėgalių ežerėlio ir aplinkinės pelkės hidrologinį režimą pagal parengtą projektą bei palaikant vertingas Lynežerio, Pakatrių ir Stėgalių šlapias pievas padedant Marcinkonių ir Zervynų kaimų bendruomenėms;

  • apsikeisti gerąja patirtimi tvarkant atviras buveines ir įtraukti į šias veiklas vietos bendruomenes organizuojant mokomąją išvyką į Norvegiją Lietuvos valstybinių parkų ir NVO specialistams.

Projektas EEE-LT03-AM-01-K-01-013 „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose“ 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas.

Pareiškėjas – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Projekto partneriai: