Kraštovaizdžio formavimo metodika

Kraštovaizdžio formavimo metodikos parengimas. Projekto Nr. KA 12-1.

2012-01-13 – 2013-01-13

Kraštovaizdžio formavimo metodikos parengimas. Projekto Nr. KA 12-1.

Užsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.