Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių gamtinio rezervato integracija į bendrą Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų turizmo erdvę

Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjungos Phare programa

2005-12-20 – 2006-10-31

Projekto partneriai: VšĮ Gamtos paveldo fondas, Varėnos rajono savivaldybės administracija, Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, Čepkelių rezervato direkcija, Vygrių nacionalinio parko (Lenkija) direkcija.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti turizmo infrastruktūrą Dzūkijos nacionaliniame parke bei Čepkelių rezervate ir sudaryti geresnes sąlygas turizmo plėtrai regione kartu užtikrinant ilgalaikę gamtos apsaugą sureguliuojant lankytojų srautus bei informuojant visuomenę.

Projekto uždaviniai:
1. Integruoti Dzūkijos nacionalinį parką ir Čepkelių gamtinį rezervatą į bendrą turizmo regioną esantį Lietuvos-Lenkijos pasienyje.
2. Įrengti tinkamą turizmo infrastruktūrą, sudarysiančią prielaidas Marcinkonių bendruomenės subalansuotai socialinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai.
3. Sustiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos partnerių suburiant bendrą darbo grupę, kuri vėliau tęstų turizmo plėtrą regione.
4. Apsaugoti saugomų teritorijų gamtos vertybes tinkamai įrengtos infrastruktūros pagalba reguliuojant turizmo srautus.

Pagrindiniai  projekto darbai: Kastinio ežero rekreacinės zonos įrengimas; Čepkelių rezervato pažintinio tako, supažindinančio su Čepkelių vertybėmis, įrengimas; Čepkelių lankytojų centro rekonstrukcija ir įrengimas.