LLII-062, Aplinkosauginio švietimo tinklo sukūrimas darnios bendruomenės ugdymui

Švietimo tinklas sujungęs Lietuvą ir Latviją

2010-01-01 – 2011-06-30

Daugeliui žinomos vietovės – Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas ir Tervetės miško parkas, pasižyminčios unikaliu gamtos paveldu, saugotinomis biologinės įvairovės vertybėmis, jau senai traukia lankytojus tiek iš Lietuvos, tiek iš Latvijos. Todėl būtina ugdyti visuomenės sąmoningumą darniai gyventi šioje aplinkoje, puoselėti kraštovaizdžio išskirtinumą ir išsaugoti gamtos vertybes ateinačioms kartoms.

Iki šiol nebuvo užmegztas glaudesnis bendradarbiavimas abipus sienos, kuris sudarytų galimybę apjungti Šiaurės Lietuvoje, Akmenės rajone, esančio valstybinio gamtinio Kamanų rezervato ir jį supančios bendruomenės bei pietvakarinėje Latvijoje, Tervetės gamtos parke, aktyviai veikiančios Miško edukacinio centro bendruomenės darnią plėtrą.

Tokią galimybę suteikė Europos bendradarbiavimo tikslo 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojmas projektas Nr. LLII-062 „Aplinkosaugionio švietimo tinklo sukūrimas darnios bendruomenės ugdymui“. Projektą įgyvendina VšĮ Gamtos paveldo fondas su partneriais: Kamanų valstybiniu gamtiniu rezervatu ir VšĮ Tervetės miško edukaciniu centru.

Siekiant pilnaverčio bendruomenių bendradarbiavimo ir ilgailaikio rezultatų užtikrinimo projekto metu bus sudarytos sąlygos palankios edukacinės erdvės sukūrimui bei bendruomenės ugdymui, steigiant aplinkosauginio švietimo tinklą tarp Lietuvos ir Latvijos švietimą plėtojančių organizacijų. Svarbu paskatinti vietos švietimo bendruomenes susitelkti, ugdant žmogiškuosius pajėgumus darniam gyvenimui su gamta, skatinant domėtis ir veikti aplinkosauginiais klausimais.

Projekto tikslas  sukurti aplinkosauginio švietimo tinklą, ugdant darnią bendruomenę.

Siekiant tikslo bus įgyvendinami šie uždaviniai:

  • sukurti palankią edukacinę aplinką Kamanų rezervate ir Tervetės miško edukaciniame centre, užtikrinančią darnią žmogiškųjų išteklių plėtrą;
  • sustiprinti švietimo bendruomenių abipus sienos darnaus bendradarbiavimo įgūdžius, įgyvendinant bendrus edukacinius projektus;
  • parengti visuomenės informavimo sistemą apie bendruomenių bendros švietėjiškos veiklos teikiamas paslaugas bei galimybes.

Kokybiškiems rezultatams pasiekti yra numatytos strateginės veiklos, kurias įgyvendinus regionas taptų patrauklus gyventi ir lankytis ne tik moksleiviams, kurie ir yra pagrindinė numatomos programos tikslinė auditorija, bet ir šeimoms, ekoturizmą propaguojantiems keliautojams.

Švietimo tinklo gyvavimą užtikrins inovatyviomis priemonėmis pagrįsta edukacinė aplinka – tai Kamanų lankytojų centro pažintinės ekspozicijos įrengimas; patraukli informacija, pristatanti mokomąjį taką Tervetės gamtos parke; pamokos gamtoje lietuvių ir latvių kalbomis; metodinės-mokomosios medžiagos leidyba; gamtos stovyklos jaunimui; bendri seminarai švietimo įstaigų darbuotojams; stažuotė į užsienį Lietuvos ir Latvijos švietimo įstaigų darbuotojams; bendrų renginių ir tradicijų formavimas; ineternetinių subsvetainių lietuvių bei latvių kalbomis kūrimas – visa tai užtikrins kokybišką darnaus bendradarbiavimo abipus sienos egzistavimą.

Rezultatai:

Švietimo tinklas sujungęs Lietuvą ir Latviją

Per pusantrų metų buvo įgyvendintas pagrindinis projekto tikslas – sukurtas aplinkosauginio švietimo tinklas tarp Kamanų ir Tervetės bendruomenių, sustiprinti darnaus bendradarbiavimo įgūdžiai, kartu įgyvendinta daug prasmingų veiklų švietimo srityje.

Kamanų lankytojų centras jau kviečia į naują modernią gamtinę ekspoziciją, kur galima susipažinti su pelkės gyvenimu ir patirti virtualios kelionės gamtoje džiaugsmą. Tervetė siūlo išmėginti naują pažintinį matematikos taką. Abiejų šalių mokytojai ir mokiniai gali rinktis pamokų gamtoje komplektus lietuvių ir latvių kalbomis. Išleista metodinė-mokomoji-informacinė medžiaga – projekto rezultatai, kurie užtikrina kokybišką aplinkosauginį švietimą tarp sienų.

Projekto metu šiaurės Lietuvos ir Latvijos mokytojai įgijo patirties net keliuose švietimo seminaruose. Juose užmegzti bendradarbiavimo ryšiai, pasidalinta metodinėmis naujovėmis bei subrandinta bendrų idėjų ateičiai. Pedagogams didelį įspūdį padarė išvyka į Norvegiją, kur Hammar gamtos mokykloje buvo įgyta daug vertingos patirties, pasidalinta gerąja praktika.

Kaip vieną iš sėkmingiausių projekto veiklų galime įvardinti tarptautines jaunimo stovyklas Tervetėje ir Kamanose. Į jas du metus birželio pradžioje rinkosi moksleiviai mylintys gamtą ir norintys prisidėti prie jos puoselėjimo. Pamokos gamtoje, išgyvenimas pelkėje, bendrai kuriami edukaciniai projektai suartino lietuvių ir latvių moksleivius, o gamtoje gimusi draugystė tęsiasi bendraujant laiškais.

 

Tarptautinė vaikų stovykla Kamanose „Saulės ašara“

Projekto sėkmę garantavo ypatingai tamprus partnerių bendradarbiavimas, pagalba vieni kitiems, nuoširdus žmogiškas bendravimas ir vienijantis siekis – pagarba ir meilė gamtai, savo teritorijų puoselėjimas bei suvokimas, kad kartu dalijimasis pasiektais rezultatais neša dvigubą džiaugsmą ir naudą abiems šalims.

Projektas baigiasi, tačiau užmegztas tvirtas ryšys tarp Lietuvos ir Latvijos bendruomenių žada aktyvų bendradarbiavimą ir puikius rezultatus aplinkosauginio švietimo tradicijų kūrime ir vystyme. Mezgamas naujas darnių idėjų tinklas.