Lietuvos saugomų teritorijų tinklo plėtra Europos žaliojo kurso kontekste

LIFE20 NGO4 GD/LT/000009

2021-11-01 – 2023-10-31

Pagrindinis projekto tikslas – parengti Lietuvos sausumos saugomų teritorijų kiekybinės ir kokybinės plėtros schemą, kuria remiantis galima būtų siekti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos strateginiuose dokumentuose numatytų saugomoms teritorijoms keliamų tikslų. Taip pat numatoma pateikti rekomendacijas dėl susijusių teisės aktų keitimo.

Daugiau apie projektą: