Paslaugos

Gamtos paveldo fondas yra atviras bendradarbiavimui srityse, kurios atitinka viešosios įstaigos veiklos kryptis, darnaus vystymosi principus ir darbuotojų kompetenciją. Mūsų darbuotojai turi ilgametę aplinkosauginių projektų rengimo ir valdymo patirtį. Įgyvendinta daugybė projektų finansuotų Europos Sąjungos, atskirų šalių donorių ar nacionalinių fondų bei privačių rėmėjų. Projektai buvo valdomi pagal skirtingus fondų reikalavimus ir taisykles. Jų apimtys svyravo nuo kelių tūkstančių iki kelių milijonų eurų. Jei Jums reikia kvalifikuotos pagalbos toliau nurodytose srityse, mielai kviečiame kreiptis.