Apie mus

Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas (GPF) – visuomeninė pelno nesiekianti aplinkosauginė organizacija įkurta 2001 m. Mes siekiame atstovauti aplinkosauginiams visuomenės interesams, prisidėti prie aplinkosaugos politikos formavimo bei konkrečių kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo darbų įgyvendinimo.

GPF veiklą vykdo visoje Lietuvoje, daug dėmesio skirdama šalies saugomų teritorijų, kaip potencialių darnaus vystymosi židinių, stiprinimui. Įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su saugomų teritorijų direkcijomis, savivaldybių administracijomis, vietos bendruomenėmis bei aplinkosaugos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

GPF veikla grindžiama darnaus vystymosi principais, siekiant aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių visuomenės interesų balanso ir tikėjimu, kad suvokiantis situaciją ir savo veiklos padarinius žmogus negali elgtis neatsakingai.

Pagrindinės veiklos:

  • Žmogaus veiklos pažeistų ekosistemų funkcijų atkūrimas
  • Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimas
  • Upių baseinų valdymo planavimas
  • Ekologinės ir tausojančios žemdirbystės plėtra
  • Ekologinio (atsakingo) turizmo plėtra
  • Aplinką tausojančių verslų, amatų plėtra
  • Administracinių pajėgumų aplinkosaugos srityje stiprinimas
  • Aplinkosauginių teisės aktų rengimas
  • Visuomenės informavimas ir švietimas