Tausojančio ūkininkavimo durpiniuose dirvožemiuose rekomendacijos

Leidinys yra skirtas žemdirbiams, ūkininkaujantiems durpiniuose dirvožemiuose, siekiantiems racionaliau naudoti gamtos turtus ir kartu prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Leidinyje pateikiamos bendrosios tausojančio ūkininkavimo durpiniuose dirvožemiuose rekomendacijos ir konkretūs pasiūlymai, kaip naudoti Amalvo polderį, esantį Marijampolės rajone, Igliaukos seniūnijoje. Leidinį galite parsisiųsti