Ežerų ir pelkių ekosistemų raida. Mažasis paleogeografijos ir paleosinekologijos atlasas

Dr. Rimvydo Kunsko pelkėtyros specialistams ir studentams skirta monografija.

Ežerų ir pelkių ekosistemų raida. Mažasis paleogeografijos ir paleosinekologijos atlasas. Vilnius, 2005. 438 p., 620 iliustr. ir santr. anglų k. Bibliogr. 635.

Knygoje labai glausta forma dėstomi nauji Rytų Europos reljefo, ežerų ir pelkių dubenų, organogenių klodų struktūros ir raidos modeliai. Juos palydi 80 metų laikotarpio koncepcijų kaitos žinios. Pelkėdaros  ir augalų bendrijų permainų dėsningumai siejami su teorinėmis savireguliacijos ir praktinėmis gamtosaugos problemomis.