Ekoturizmo metodinės rekomendacijos

Ekologinis turizmas (ekoturizmas) - pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai besivystanti turizmo sritis - svarbus darnaus vystymosi instrumentas. Tinkamai taikomas jis gali atnešti įvairialypę ir ilgalaikę naudą: kurti vietos bendruomenių gerovę, padėti išsaugoti kraštovaizdį, biologinę įvairovę bei kultūros paveldą, ugdyti bei diegti darnios gyvensenos principus. 

Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos užsakymu parengtame taikomojo pobūdžio tiriamajame mokslo darbe „Ekoturizmo metodinės rekomendacijos" pateikiama ekoturizmo plėtros apžvalga, daug dėmesio skiriama ekoturizmo koncepciniams klausimams, o taip pat svarbiausiems ekoturizmo plėtrą įtakojantiems veiksniams, ekoturizmo produktams būdingų bruožų išgryninimui, tikslinių rinkų ir plėtrai reikalingų aplinkos sąlygų analizei bei sąveikai su kaimo turizmu.