Dovinės upės baseino seniūnijų agrarinės veiklos optimizavimas siekiant sumažinti neigiamą jos įtaką Žuvinto biosferos rezervato ekosistemoms

Tyrimų studija.  Autorius prof. hab. dr. Vanda Žekonienė. Studijoje pateikiama: Dovinės upės baseino Simno, Krosnos ir Igliaukos seniūnijų žemės ūkio sąlygų analizė, agrarinių teritorijų zonavimas, siūloma agrarinių teritorijų plėtra pagrįsta tausojančios bei ekologinės žemdirbystės principais.

Tyrimų studiją galite atsisiųsti PDF