Albumas „Kamanos“

Albumas „Kamanos“ praskleidžia vienos paslaptingiausių Lietuvos saugomų teritorijų šydą ir padeda susipažinti su Kamanų valstybinio gamtinio rezervato gamtos vertybėmis.