Grybaulios žuvininkystės tvenkinių pritaikymas paukščių apsaugai ir ornitologiniam turizmui

Tikslas – pagausinti retų paukščių populiaciją Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritorijoje pagerinant veisimosi, mitybos ir poilsio sąlygas, kartu sukuriant ornitologinio turizmo infrastruktūrą bei vykdant šviečiamąją veiklą.

2003-02-13 – 2004-07-30

Problema

Dvi gretimos teritorijos, Čepkelių valstybinis rezervatas ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai, tarptautiniu mastu paskelbtos ypač svarbiomis paukščių apsaugai. Daug retųjų paukščių veisiasi Čepkeliuose, o į žuvininkystės tvenkinius atskrenda maitintis. Atskrendančių retų paukščių kiekiui didelę įtaką daro AB „Kabelių tvenkiniai“ savininkų veiksmai. Čepkelių rezervato lankymas ribojamas, o Grybaulios tvenkiniams trūksta turistinės infrastruktūros.

Tikslas – pagausinti retų paukščių populiaciją Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritorijoje pagerinant veisimosi, mitybos ir poilsio sąlygas, kartu sukuriant ornitologinio turizmo infrastruktūrą bei vykdant šviečiamąją veiklą. Tai lemtų turistų skaičiaus pagausėjimą bei padėtų plėtoti šiam neturtingam kraštui labai svarbų kaimo turizmą.

Veikla ir rezultatai

Įtikinus AB „Kabelių tvenkiniai" savininkus abipuse nauda, 200 ha apleistų tvenkinių buvo labiau pritaikyti paukščių veisimuisi ir mitybai. Tvenkinių teritorijoje ir aplinkiniuose miškuose paukščių veisimosi bei slėpimosi vietoms pagerinti iškelta 310 inkilų, 45 dirbtiniai lizdai. Vandens paukščiams įrengtos 4 dirbtinės salos ir lizdavietės. Parengta turizmo infrastruktūra: įrengtas lankytojų centras su sale, sutvirtinti pylimai ir sutvarkyti keliukai, įrengtos aikštelės automobiliams, paženklinti ornitologiniai maršrutai, įrengti 2 apžvalgos bokšteliai, informaciniai stendai, 2 pavėsinės su miško baldais, lieptas su aikštele. Vietiniams gyventojams organizuoti šviečiamieji seminarai ir mokymai apie kaimo turizmo paslaugas ir valdymą, išleista informacinių leidinių, filmas ir knyga. VšĮ Gamtos paveldo fondas ir AB „Kabelių tvenkiniai“ suteikė papildomą finansavimą.

Išleistas lankstinukas „Grybaulios ornitologinis takas“ ir leidinys apie Čepkelių rezervatą „Erelių žemė“.

Projekto vykdytojai: Biologinės įvairovės informacinis centras „Biota“ bendradarbiaujant su Dzūkijos nacionalinio parko direkcija ir VšĮ Gamtos paveldo fondas

Projektą dalinai finansavo Jungtinių Tautų vystymo programa, Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa, Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, Britų taryba