• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Leidiniai

Albumas "Kamanos"

Albumas "Kamanos"

Albumas "Kamanos" praskleidžia vienos paslaptingiausių Lietuvos saugomų teritorijų šydą ir padeda susipažinti su Kamanų valstybinio gamtinio rezervato gamtos vertybėmis.Leidinį platina… Skaitykite plačiau »

Albumas "Paukščių šalis - Žuvintas"

Albumas "Paukščių šalis - Žuvintas"

Albumas "Paukščių šalis - Žuvintas" pristato vienos iš vertingiausių Lietuvos saugomų teritorijų - Žuvinto biosferos rezervato gamtą.Leidinį platina Žuvinto biosferos… Skaitykite plačiau »

Albumas "Viešvilės gamtinis rezervatas"

Albumas "Viešvilės gamtinis rezervatas"

Albumas "Viešvilės gamtinis rezervatas" pristato Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato gamtos vertybes.Leidinį platina Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Skaitykite plačiau »

Dovinės upės baseino Simno, Krosnos ir Igliaukos seniūnijų agrarinės veiklos optimizavimas siekiant sumažinti neigiamą jos įtaką Žuvinto biosferos rezervato ekosistemoms

Dovinės upės baseino Simno, Krosnos ir Igliaukos seniūnijų agrarinės veiklos optimizavimas siekiant sumažinti neigiamą jos įtaką Žuvinto biosferos rezervato ekosistemoms

Tyrimų studija.  Autorius - Prof. hab. dr. Vanda Žekonienė. Studijoje pateikiama: Dovinės upės baseino Simno, Krosnos ir Igliaukos seniūnijų žemės… Skaitykite plačiau »

Ekoturizmo metodinės rekomendacijos

Ekoturizmo metodinės rekomendacijos

Ekologinis turizmas (ekoturizmas) - pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai besivystanti turizmo sritis - svarbus darnaus vystymosi instrumentas. Tinkamai taikomas jis gali atnešti… Skaitykite plačiau »

Ežerų ir pelkių ekosistemų raida. Mažasis paleogeografijos ir paleosinekologijos atlasas

Ežerų ir pelkių ekosistemų raida. Mažasis paleogeografijos ir paleosinekologijos atlasas

Dr. Rimvydo Kunsko pelkėtyros specialistams ir studentams skirta monografija. Leidinį nemokamai platina VšĮ Gamtos paveldo fondas Skaitykite plačiau »

Lietuvos šlapynės ir jų vandensauginė reikšmė

Lietuvos šlapynės ir jų vandensauginė reikšmė

Šios monografijos tikslas - apibrėžti ir konkretizuoti termino šlapynė vartojimą, nustatyti Lietuvos šlapynių klasifikaciją bei tipizavimą, išanalizuoti jų pasiskirstymo ir… Skaitykite plačiau »

Raiste

Raiste

Grafikės Gražinos Didelytės iliustruota ilgalaikės Čepkelių gamtinio rezervato tyrinėtojos Onutės Grigaitės knyga "Raiste" - mokslo populiarinimo leidinys supažindinantis su pelkių vaidmeniu… Skaitykite plačiau »

Tausojančio ūkininkavimo durpiniuose dirvožemiuose rekomendacijos

Tausojančio ūkininkavimo durpiniuose dirvožemiuose rekomendacijos

Leidinys yra skirtas žemdirbiams, ūkininkaujantiems durpiniuose dirvožemiuose, siekiantiems racionaliau naudoti gamtos turtus ir kartu prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Leidinyje pateikiamos… Skaitykite plačiau »

Turisto vadovas "po Metelių - Žuvinto kraštą"

Turisto vadovas "po Metelių - Žuvinto kraštą"

Įdomiausius kultūrinius ir gamtinius objektus pristatantis turisto vadovas po Metelių regioninio parko ir Žuvinto biosferos rezervato apylinkes.Leidinį galite parsisiųsti Skaitykite plačiau »

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS