• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Parengti Aukštadvario regioninio parko specialieji planai

2013-04-30 - 2014-10-30

Perengti specialieji planai: Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas ir Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas. Informacija apie planų rengimą

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas  vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt

Planų rengėjas VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

Projekto vadovas – dr. Zenonas Gulbinas, tel. (8 5) 263 6269, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt

2014 m. birželio 20 d. įvyko viešas planų svarstymas su visuomene.

Šiuo metu vyksta planų derinimas su institucijomis.

Atsižvelgiant į Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, buvo priimtas sprendimas (2014-05-14 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. V-117), kad Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir tvarkymo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos.

Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano sprendiniai (projektas):

Tekstinė dalis

Grafinė dalis: 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, sumažintas brėžinys (M 1:25 000)

Aukštadvario regioninio parko tvarkymo plano sprendiniai (projektas):

Tekstinė dalis

Grafinė dalis: 1 lapas, 2 lapas, sumažintas brėžinys (M 1:25 000)

Papildoma informacija:

Kraštovaizdžio tvarkymo zonų klasifikacija

Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS