• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

LLI-444, Tvarus naujų sprendimų diegimas kultūros paveldo vietovėse

2020-07-01 - 2022-06-30

Įgyvendinamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektas LLI-444 „Tvarus naujų sprendimų diegimas kultūros paveldo vietovėse / Sustainable Integration of Novel Solutions into Cultural Heritage Sites“.

Projektas siekia pagerinti senųjų dvarų parkų turizmo galimybes, diegiant pažangius metodus ir priemones saugant gamtos ir kultūros paveldą bei teikiant paslaugas lankytojams. Jo dėka Elejos ir Žagarės dvaro parkai taps patrauklesni turistams. Abu parkus suprojektavo žinomas Europos kraštovaizdžio architektas ir sodininkas Georgas Kuphaltas, dirbęs XIX–XX a. sandūroje. Projekto veiklos pagerins abiejų dvarų parkų infrastruktūrą ir tvarkymą, skatins šių turizmo objektų patrauklumą.

Projekto veiklos: tyrimų medžiagos apie G. Kuphaldtą parengimas skaitmeniniu formatu, mobiliosios aplikacijos, leidžiančios lankytojams naršyti po Elejos ir Žagarės turizmo vietas, sukūrimas, parodų salės įrengimas Elejos dvaro parke, interaktyvios ekspozicijos lankytojams Žagarės regioninio parko lankytojų centre atnaujinimas su lauko edukacinėmis veiklomis kultūros ir gamtos vertybių pažinimui, naujų pėsčiųjų maršrutų – dendrologinės ir kraštovaizdžio architektūros – plėtra Žagarės dvaro parke, seminarų parkuose po atviru dangumi ir seminarų, skirtų įvairiems specialistams, organizavimas.

Projekto partneriai: Jelgavos savivaldybė – pagrindinis partneris, Latvijos gamtos mokslų ir technologijų universitetas – PP2, Žagarės regioninio parko direkcija – PP3, Gamtos paveldo fondas – PP4.

Projekto biudžetas 851 016,93 €, iš jų 723 364,38 € Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas.

 

Renginiai


Įvadinis projekto partnerių susitikimas. 2020 m. rugpjūčio 27 d. Latvijos gamtos mokslų ir Technologijos universitete Jelgavoje įvyko įvadinis projekto partnerių iš Lietuvos ir Latvijos susitikimas, kurio metu dalyviai apsikeitė projekto partnerystės sutartimis, aptarė projekto tikslus ir uždavinius, įgyvendinimo ypatumus ir veiklų koordinavimą. Partneriai pristatė planuojamas įgyvendinti veiklas ir siekius. Buvo suformuota projekto valdymo grupė, kurios nariai sutarė dėl bendrų renginių organizavimo atsižvelgiant į Covid-19 iššūkius. Po pasitarimo renginio šeimininkai pristatė Elėjos dvaro parką, kurį projektavo architektas G. Kuphaldt'as ir jame planuojamas veiklas.

Susitikimo darbotvarkė (anglų kalba)

Susitikimo akimirka


Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako VšĮ Gamtos paveldo fondas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Daugiau informacijos apie 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą rasite puslapyje www.latlit.eu bei ES puslapyje www.europa.eu.

 

 

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS