• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimas

2018-11-20 - 2020-05-20

RENGIAMA METELIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO KOREKTŪRA

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-238 „Dėl Metelių regioninio parko specialiojo teritorijų planavimo dokumento koregavimo".

Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo tikslai:
• pakeisti prie Metelių regioninio parko lankytojų centro esančią Bijotų valstybinio miško teritoriją, patenkančią į ekstensyvaus pritaikymo (miško parkų) (MRe) kraštovaizdžio tvarkymo zoną į intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) (MRi) kraštovaizdžio tvarkymo zoną;
• išplėsti urbanizuotos rekreacinės aplinkos tradicinio pritaikymo (NRu1) „Lelijos" kraštovaizdžio tvarkymo zoną;
• pakeisti vandens turizmo trasą Dusios ežere, numatant naujus lankytinus objektus;
• įrengti Dusios ežero šiaurinėje ir vakarinėje dalyje paukščių stebėjimo bokštus;
• numatyti papildomą Bijotų-Širvinto pažintinio tako atšaką ir paukščių stebėjimo vietą prie Metelio ežero;
• Metelio ežero vakarinėje dalyje esančioje subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos ekstensyvaus pritaikymo (NRn1) kraštovaizdžio zonoje numatyti valčių nuleidimo vietą.


Planuojama teritorija – Metelių regioninio parko teritorijos dalis ties Dusios ežeru. Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo organizatorius – Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel. (8 318) 66 110, faks. (8 318) 51 351, el. p. info@lazdijai.lt, interneto tinklalapio adresas www.lazdijai.lt

Plano rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adredas www.gpf.lt

Plano rengimo vadovas – Marijus Pileckas, tel. (8 5) 263 6269, mob. (8 687) 82 327, el. paštas m.pileckas@gpf.lt

Darbų terminai 2018-11-20–2020-05-20

Su Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo darbų programa galima susipažinti Lazdijų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.lazdijai.lt bei Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt

Visuomenės informavimo tvarka – supaprastinta. Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymus dėl Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje aukščiau nurodytais adresais. Pasiūlymo forma

Apie parengtus Metelių regioninio parko tvarkymo plano korektūros sprendinius ir susipažinimą su jais bus paskelbta vėliau.

Parengti Metelių regioninio parko tvarkymo plano korektūros dokumentai:

Esamos būklės analizė:

Aiškinamasis raštas, brėžinys

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS