• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos rengimas

2017-11-01 - 2019-04-30


PARENGTA ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI)

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-2016 „Dėl Čepkelių, Kamanų, Viešvilės valstybinių gamtinių rezervatų ir Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų) planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Planavimo tikslai:
• ribų plano sprendiniais naujai nustatyti arba pakoreguoti esamas Biosferos rezervato bei jo buferinės apsaugos zonos ribas;
• tvarkymo plano sprendiniais nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų apsaugos ir tvarkymo reglamentus, pažeistų gamtos kompleksų ir objektų atkūrimo priemones, apsaugos ir tvarkymo kryptis, priemones, pateikti svarbiausių tvarkymo darbų programas, išnagrinėti žemės naudmenų transformavimo poreikius, pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimus, numatyti pažintinio turizmo infrastruktūros objektus.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt

Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

Projekto vadovas – dr. Zenonas Gulbinas, tel. (8 5) 263 6269, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt

Darbų terminai 2017-11-01–2019-04-30.

Su planavimo schemos rengimo darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt bei LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Visuomenės informavimo tvarka – supaprastinta. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Su parengtais Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos sprendiniais nuo 2018 m. spalio 29 d. galima susipažinti Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centre (Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., Alytaus r. sav.) ir LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymus dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos sprendinių iki 2018 m. lapkričio 12 d. galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje aukščiau nurodytais adresais. Pasiūlymo forma.

Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos sprendiniai:

Tekstiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas)

Brėžiniai: ribų plano brėžinio 1 lapas, ribų plano brėžinio 2 lapas, ribų plano brėžinio 3 lapas, tvarkymo plano brėžinio 1 lapas, tvarkymo plano brėžinio 2 lapas, tvarkymo plano brėžinio 3 lapas

Papildoma informacija:

Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai

Esamos būklės analizė:

Aiškinamasis raštas, brėžinys

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS