• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Dubysos regioninio parko planavimo schemos rengimas

2017-05-30 - 2018-11-30


Dubysos regioninio parko planavimo schemos rengimas

PARENGTA DUBYSOS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI)


Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Dubysos, Rambyno, Salantų, Tytuvėnų ir Veisiejų regioninių parkų planavimo schemų, Kamšos botaninio-zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų bei tvarkymo planų ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Dubysos regioninio parko planavimo schemos planavimo tikslai:
• ribų plano sprendiniais nustatyti naujas arba koreguoti esamas regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų ribas, taip pat, esant poreikiui, buferinės apsaugos zonos ribas;
• tvarkymo plano sprendiniais nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų apsaugos ir tvarkymo reglamentus; konservacinio funkcinio prioriteto zonų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones, pateikti svarbiausių tvarkymo darbų programą; išnagrinėti pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudmenų keitimo poreikius ir keitimo apribojimus, pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimus; įvertinus lankytojų srautus ir dabartinius poreikius numatyti teritorijos rekreacinio naudojimo sistemą – pažintinio turizmo trasų sistemą, siūlyti rekreacinės infrastruktūros objektus; nustatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai; nustatyti priemones ūkinei, rekreacinei veiklai reguliuoti.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt

Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

Projekto vadovas – dr. Zenonas Gulbinas, tel. (8 5) 263 6269, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt

Darbų terminai 2017-05-30–2018-11-30.

Su planavimo schemos rengimo darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt bei LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt

Visuomenės informavimo tvarka – supaprastinta. Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-98 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planavimo schemos rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje aukščiau nurodytais asresais. Pasiūlymus bus galima teikti iki sprendinių viešinimo stadijos pabaigos (2018 m. gegužės 15 d.). Pasiūlymo forma

Su parengtais Dubysos regioninio parko planavimo schemos sprendiniais nuo 2018 m. balandžio 16 d. galima susipažinti Dubysos regioninio parko direkcijoje (Jurbarko g. 35, Raseiniai) ir LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt.

Dubysos regioninio parko planavimo schemos sprendiniai:

Tekstiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas)

Brėžiniai: ribų plano 1 lapas, ribų plano 2 lapas, ribų plano 3 lapas, ribų plano 4 lapas, ribų plano 5 lapas, tvarkymo plano 1 lapas, tvarkymo plano 2 lapas, tvarkymo plano 3 lapas, tvarkymo plano 4 lapas, tvarkymo plano 5 lapas

Papildoma informacija: Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai

Esamos būklės analizė: aiškinamasis raštas, brėžinys

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS