• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Darbai

Parama įgyvendinant biosaugos sistemą Lietuvoje II

2006-08-03 - 2010-07-30 | Pagrindinis tikslas – įgyvendinti sukurtos nacionalinės biosaugos sistemos (NBS) Lietuvoje pagrindinius uždavinius pagal JT Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo reikalavimus. Pagrindiniai projekto darbai: Šiuolaikinės modernios biotechnologijos saugaus naudojimo ir pritaikymo įvairiuose šalies ūkio sektoriuose (žemės ūkis, maisto pramonė, farmacija,… Skaitykite plačiau »

Tradicinės bitininkystės puoselėjimas ir natūralių pievų išsaugojimas Musteikos kaime

Tradicinės bitininkystės puoselėjimas ir natūralių pievų išsaugojimas Musteikos kaime

2005-07-08 - 2006-07-28 | Pagrindinis tikslas – užtikrinti tradicinės drevinės bitininkystės bei natūralių pievų su didele augalijos ir gyvūnijos įvairove išsaugojimą bei skatinti pažintinį turizmą. Pagrindiniai  projekto darbai: drevinės bitininkystės pažintinio tako su senomis ir naujai įruoštomis drevėmis bitėms auginti įrengimas, bitininkystės ekspozicijos įrengimas, pažintinį… Skaitykite plačiau »

Tetervinių paukščių išsaugojimas Dzūkijos nacionaliniame parke

Tetervinių paukščių išsaugojimas Dzūkijos nacionaliniame parke

2005-07-04 - 2007-07-27 |   Pagrindinis tikslas - išsaugoti į Lietuvos raudonąją knygą ir ES Paukščių direktyvą įrašyto tetervino ir kurtinio populiaciją Dzūkijos nacionaliniame parke, paskatinti visuomenę domėtis šiais retaisiais paukščiais ir dalyvauti įgyvendinant jų apsaugos priemones, sudaryti sąlygas ornitologiniam turizmui.Pagrindiniai  projekto uždaviniai: Atkurti tetervinų… Skaitykite plačiau »

Subalansuotas miško naudojimas – pusiausvyros suradimas tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų

Subalansuotas miško naudojimas – pusiausvyros suradimas tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų

2004-04-05 - 2005-06-30 | Subalansuotas miško naudojimas - pusiausvyros suradimas tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų   Projekto trukmė - 2004 04-2005 06 Pagrindinis tikslas - Parengti pilotinį miškotvarkos projektą Tauragės urėdijai, kuris užtikrintų pusiausvyrą tarp ekonominių, socialinių ir ekologinių miško funkcijų. Svarbiausi rezultatai:… Skaitykite plačiau »

Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse II

Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse II

2004-03-30 - 2011-04-30 | Projekto tikslas - užtikrinti išskirtinių Lietuvos pelkių ekosistemų gyvybingumą, derinant modernius gamtotvarkos metodus, vietos bendruomenių ekonominės ir socialinės plėtros priemones bei švietimo programas. Projektas įgyvendinamas penkiuose rezervatuose: Čepkelių, Girutiškio, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto, kurie yra ES saugomų teritorijų tinklo Natura… Skaitykite plačiau »

Šlapžemių tvarkymas ir visuomenės informavimas

Šlapžemių tvarkymas ir visuomenės informavimas

2003-05-05 - 2004-09-30 | Tikslai ir uždaviniai - susipažinti su Švedijos patirtimi tvarkant šlapžemes, įtraukiant į tą veiklą vietos bendruomenę bei informuojant visuomenę apie vykdomų darbų, apsaugos svarbą. Rezultatai - projekto metu Lietuvos saugomų teritorijų specialistams (15 žmonių) suorganizuota pažintinė - mokomoji išvyka į… Skaitykite plačiau »

Parama įgyvendinant biosaugos sistemą Lietuvoje I

2002-12-10 - 2004-08-31 | Pagrindinis tikslas: Sukurti nacionalinę biosaugos sistemą (NBS) Lietuvoje ir teikti techninę paramą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ratifikuojant JT Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą 2003–2004 metais. Pagrindiniai projekto darbai: Atlikta žmogiškųjų, administracinių, finansinių ir techninių išteklių analizė GMO ir GMP… Skaitykite plačiau »

Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse I

2001-05-07 - 2003-05-30 | Pagrindinis tikslas – parengti pilnos apimties projekto paraišką JTVP-PAF programai. Paraiškoje numatyti prioritetinius darbus, kurių įgyvendinimas padėtų užtikrinti 5-ių vienų iš svarbiausių pelkinių kompleksų Lietuvoje (Čepkelių, Girutiškio, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto rezervatų) ilgalaikę apsaugą. Pagrindinis projekto vykdytojas – VšĮ Gamtos paveldo… Skaitykite plačiau »

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS