• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Projektai

Tarptautinės svarbos paukščiams vertingos šlapžemės, saugomos teritorijos ir kultūrinis kraštovaizdis kaip šaltinis subalansuotai plėtrai kaimo vietovėse

Tarptautinės svarbos paukščiams vertingos šlapžemės, saugomos teritorijos ir kultūrinis kraštovaizdis kaip šaltinis subalansuotai plėtrai kaimo vietovėse

2004-08-20 - 2007-08-31 | Pagrindinis tikslas - užtikrinti tvirtą sąsają tarp kraštovaizdžio vertės ir kaimo plėtros. Siekiant sėkmingos ir ilgalaikės ekoturizmo plėtros, siekta atsakyti į keletą esminių klausimų:Kaip geriausiai rūpintis ir tvarkyti lengvai pažeidžiamas teritorijas?Kaip, siekiant geriausio rezultato, užtikrinti sėkmingą bendradarbiavimą tarp žemės savininkų, verslininkų,… Skaitykite plačiau »

Subalansuotas miško naudojimas – pusiausvyros suradimas tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų

Subalansuotas miško naudojimas – pusiausvyros suradimas tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų

2004-04-05 - 2005-06-30 | Subalansuotas miško naudojimas - pusiausvyros suradimas tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų   Projekto trukmė - 2004 04-2005 06 Pagrindinis tikslas - Parengti pilotinį miškotvarkos projektą Tauragės urėdijai, kuris užtikrintų pusiausvyrą tarp ekonominių, socialinių ir ekologinių miško funkcijų. Svarbiausi rezultatai:… Skaitykite plačiau »

Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse II

Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse II

2004-03-30 - 2011-04-30 | Projekto tikslas - užtikrinti išskirtinių Lietuvos pelkių ekosistemų gyvybingumą, derinant modernius gamtotvarkos metodus, vietos bendruomenių ekonominės ir socialinės plėtros priemones bei švietimo programas. Projektas įgyvendinamas penkiuose rezervatuose: Čepkelių, Girutiškio, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto, kurie yra ES saugomų teritorijų tinklo Natura… Skaitykite plačiau »

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planas

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planas

2003-11-03 - 2004-11-30 | Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planas (PDF - 1.8 MB) patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 12 d.  įsakymu Nr. D1-489 (Žin., 2005, Nr. 124-4433). Skaitykite plačiau »

Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir atstatymas parengiant Dovinės baseino integruotą vandentvarkos planą

Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir atstatymas parengiant Dovinės baseino integruotą vandentvarkos planą

2003-09-01 - 2006-05-31 | Pagrindinis tikslas - Paruošti Dovinės upės baseino valdymo ir atstatymo planą, kuris apimtų: Pasiūlymus kaip pagerinti Žuvinto ežero hidrologines ir ekologines sąlygas, kad būtų užtikrinta Natura 2000 buveinių ir rūšių gera apsaugos būklė bei Dovinės upės gera ekologinė būklė; Pasiūlymus… Skaitykite plačiau »

Šlapžemių tvarkymas ir visuomenės informavimas

Šlapžemių tvarkymas ir visuomenės informavimas

2003-05-05 - 2004-09-30 | Tikslai ir uždaviniai - susipažinti su Švedijos patirtimi tvarkant šlapžemes, įtraukiant į tą veiklą vietos bendruomenę bei informuojant visuomenę apie vykdomų darbų, apsaugos svarbą. Rezultatai - projekto metu Lietuvos saugomų teritorijų specialistams (15 žmonių) suorganizuota pažintinė - mokomoji išvyka į… Skaitykite plačiau »

Grybaulios žuvininkystės tvenkinių pritaikymas paukščių apsaugai ir ornitologiniam turizmui

Grybaulios žuvininkystės tvenkinių pritaikymas paukščių apsaugai ir ornitologiniam turizmui

2003-02-13 - 2004-07-30 | Problema Dvi gretimos teritorijos, Čepkelių valstybinis rezervatas ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai, tarptautiniu mastu paskelbtos ypač svarbiomis paukščių apsaugai. Daug retųjų paukščių veisiasi Čepkeliuose, o į žuvininkystės tvenkinius atskrenda maitintis. Atskrendančių retų paukščių kiekiui didelę įtaką daro AB „Kabelių tvenkiniai“ savininkų… Skaitykite plačiau »

Parama įgyvendinant biosaugos sistemą Lietuvoje I

2002-12-10 - 2004-08-31 | Pagrindinis tikslas: Sukurti nacionalinę biosaugos sistemą (NBS) Lietuvoje ir teikti techninę paramą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ratifikuojant JT Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą 2003–2004 metais. Pagrindiniai projekto darbai: Atlikta žmogiškųjų, administracinių, finansinių ir techninių išteklių analizė GMO ir GMP… Skaitykite plačiau »

Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse I

2001-05-07 - 2003-05-30 | Pagrindinis tikslas – parengti pilnos apimties projekto paraišką JTVP-PAF programai. Paraiškoje numatyti prioritetinius darbus, kurių įgyvendinimas padėtų užtikrinti 5-ių vienų iš svarbiausių pelkinių kompleksų Lietuvoje (Čepkelių, Girutiškio, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto rezervatų) ilgalaikę apsaugą. Pagrindinis projekto vykdytojas – VšĮ Gamtos paveldo… Skaitykite plačiau »

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS