• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Projektai

Tetervinių paukščių išsaugojimas Dzūkijos nacionaliniame parke

Tetervinių paukščių išsaugojimas Dzūkijos nacionaliniame parke

2005-07-04 - 2007-07-27 |   Pagrindinis tikslas - išsaugoti į Lietuvos raudonąją knygą ir ES Paukščių direktyvą įrašyto tetervino ir kurtinio populiaciją Dzūkijos nacionaliniame parke, paskatinti visuomenę domėtis šiais retaisiais paukščiais ir dalyvauti įgyvendinant jų apsaugos priemones, sudaryti sąlygas ornitologiniam turizmui.Pagrindiniai  projekto uždaviniai: Atkurti tetervinų… Skaitykite plačiau »

Anykščių regioninio parko tvarkymo planas

Anykščių regioninio parko tvarkymo planas

2005-07-04 - 2006-12-29 | Anykščių regioninio parko tvarkymo planas (1 lapas - PDF 670 KB, 2 lapas - PDF 630 KB, 3 lapas - PDF 600 KB, 4 lapas - PDF 560 KB, 5 lapas - PDF 630 KB) patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro… Skaitykite plačiau »

Žagarės regioninio parko tvarkymo planas

Žagarės regioninio parko tvarkymo planas

2005-07-04 - 2007-12-24 | Žagarės regioninio parko tvarkymo planas (1 lapas - JPG 6 MB; 2 lapas - JPG 2 MB) patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymu D1-147 (Žin., 2009, Nr. 43-1687). Skaitykite plačiau »

Asvejos regioninio parko tvarkymo planas

Ventos regioninio parko tvarkymo planas

Sartų regioninio parko tvarkymo planas

Žuvinto biosferos rezervato įrašymas į UNESCO programos „Žmogus ir biosfera” pasaulinį biosferos rezervatų tinklą

Žuvinto biosferos rezervato įrašymas į UNESCO programos „Žmogus ir biosfera” pasaulinį biosferos rezervatų tinklą

2005-04-25 - 2005-12-01 | Pagrindinis tikslas – Parengti paraišką Žuvinto biosferos rezervato įtraukimui į UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą Projekto vykdytojas – VšĮ Gamtos paveldo fondas Projektą finansavo Jungtinių Tautų mokymo, mokslo ir kultūros organizacija Skaitykite plačiau »

Tarptautinės svarbos paukščiams vertingos šlapžemės, saugomos teritorijos ir kultūrinis kraštovaizdis kaip šaltinis subalansuotai plėtrai kaimo vietovėse

Tarptautinės svarbos paukščiams vertingos šlapžemės, saugomos teritorijos ir kultūrinis kraštovaizdis kaip šaltinis subalansuotai plėtrai kaimo vietovėse

2004-08-20 - 2007-08-31 | Pagrindinis tikslas - užtikrinti tvirtą sąsają tarp kraštovaizdžio vertės ir kaimo plėtros. Siekiant sėkmingos ir ilgalaikės ekoturizmo plėtros, siekta atsakyti į keletą esminių klausimų:Kaip geriausiai rūpintis ir tvarkyti lengvai pažeidžiamas teritorijas?Kaip, siekiant geriausio rezultato, užtikrinti sėkmingą bendradarbiavimą tarp žemės savininkų, verslininkų,… Skaitykite plačiau »

Subalansuotas miško naudojimas – pusiausvyros suradimas tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų

Subalansuotas miško naudojimas – pusiausvyros suradimas tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų

2004-04-05 - 2005-06-30 | Subalansuotas miško naudojimas - pusiausvyros suradimas tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų   Projekto trukmė - 2004 04-2005 06 Pagrindinis tikslas - Parengti pilotinį miškotvarkos projektą Tauragės urėdijai, kuris užtikrintų pusiausvyrą tarp ekonominių, socialinių ir ekologinių miško funkcijų. Svarbiausi rezultatai:… Skaitykite plačiau »

Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse II

Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse II

2004-03-30 - 2011-04-30 | Projekto tikslas - užtikrinti išskirtinių Lietuvos pelkių ekosistemų gyvybingumą, derinant modernius gamtotvarkos metodus, vietos bendruomenių ekonominės ir socialinės plėtros priemones bei švietimo programas. Projektas įgyvendinamas penkiuose rezervatuose: Čepkelių, Girutiškio, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto, kurie yra ES saugomų teritorijų tinklo Natura… Skaitykite plačiau »

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS