• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Projektai

Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribų plano rengimas

2021-12-10 - 2022-11-10 | RENGIAMAS SVENCELĖS VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANAS Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V-179 „Dėl Kučiuliškės herpetologinio, Nevėžio kraštovaizdžio, Svencelės telmologinio valstybinių draustinių ribų planų ir Nevėžio valstybinio… Skaitykite plačiau »

Ventos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimas

2021-11-19 - 2023-03-20 | RENGIAMA VENTOS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI) Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Anykščių, Asvejos, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos ir Žagarės regioninių parkų planavimo… Skaitykite plačiau »

Sartų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimas

2021-11-04 - 2023-03-03 | RENGIAMA SARTŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI)Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Anykščių, Asvejos, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos ir Žagarės regioninių parkų planavimo schemų… Skaitykite plačiau »

Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų plano rengimas

2021-09-15 - 2022-08-16 | RENGIAMAS JUODYMŲ VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANAS Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 351 „Dėl steigiamo Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie… Skaitykite plačiau »

Siesarties ir kitų upių ruožų renatūralizavimo projektų parengimas

2021-09-09 - 2022-07-28 | Daugumos Lietuvos upių ekosistemos buvo labai paveiktos XX a. antroje pusėje vykdytos žemių melioracijos ir susijusio upių reguliavimo (tiesinimo, gilinimo). Tai pakeitė upių hidrodinaminius, nešmenų transportavimo ir sedimentacijos procesus, labai sumažino biologinę įvairovę ir apsivalymo galimybes. Kartu su išaugusia tarša… Skaitykite plačiau »

Anykščių regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimas

2021-08-30 - 2023-02-28 | RENGIAMA ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI)Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Anykščių, Asvejos, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos ir Žagarės regioninių parkų planavimo schemų… Skaitykite plačiau »

Žagarės regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimas

2021-08-30 - 2023-02-28 | RENGIAMA ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI) Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Anykščių, Asvejos, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos ir Žagarės regioninių parkų planavimo… Skaitykite plačiau »

Vilkos upės renatūralizavimo projekto parengimas

2021-08-04 - 2022-07-28 | Daugumos Lietuvos upių ekosistemos buvo labai paveiktos XX a. antroje pusėje vykdytos žemių melioracijos ir susijusio upių reguliavimo (tiesinimo, gilinimo). Tai pakeitė upių hidrodinaminius, nešmenų transportavimo ir sedimentacijos procesus, labai sumažino biologinę įvairovę ir apsivalymo galimybes. Kartu su išaugusia tarša… Skaitykite plačiau »

Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimas

2021-05-06 - 2022-08-28 | RENGIAMA DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (BUFERINĖS ZONOS, APIMANČIOS GRYBAULIOS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJĄ) KOREKTŪRAPlanavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-96 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo patvirtinimo"… Skaitykite plačiau »

Pajūrio juostos tvarkymo 2014–2020 m. programos įgyvendinimo įvertinimas ir Pajūrio juostos tvarkymo 2021–2030 m. programos parengimas

2021-03-10 - 2022-10-31 | Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" Nr. 05.3.1-APVA-V-011 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Užsakovas Aplinkos… Skaitykite plačiau »

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS