• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Projektai

Anykščių regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimas

2021-08-30 - 2023-02-28 | RENGIAMA ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI)Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Anykščių, Asvejos, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos ir Žagarės regioninių parkų planavimo schemų… Skaitykite plačiau »

Žagarės regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimas

2021-08-30 - 2023-02-28 | RENGIAMA ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI) Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Anykščių, Asvejos, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos ir Žagarės regioninių parkų planavimo… Skaitykite plačiau »

Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimas

2021-05-06 - 2022-02-07 | RENGIAMA DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (BUFERINĖS ZONOS, APIMANČIOS GRYBAULIOS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJĄ) KOREKTŪRAPlanavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V-96 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo patvirtinimo"… Skaitykite plačiau »

Pajūrio juostos tvarkymo 2014–2020 m. programos įgyvendinimo įvertinimas ir Pajūrio juostos tvarkymo 2021–2030 m. programos parengimas

2021-03-10 - 2022-10-31 | Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" Nr. 05.3.1-APVA-V-011 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Užsakovas Aplinkos… Skaitykite plačiau »

LLI-453, Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje

2020-08-01 - 2022-07-31 | Įgyvendinamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektas LLI-453  „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje / Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia“. Projektas siekia skatinti darnų kultūrinį turizmą ir didinti turizmo potencialą istorinėje Žiemgalos žemėje Latvijos ir Lietuvos pasienio… Skaitykite plačiau »

ENI-LLB-2-359, Etninės kultūros paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra drevinės bitininkystės regione

2020-08-01 - 2022-07-31 | Projektu „Etninės kultūros paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra drevinės bitininkystės regione“ siekiama išsaugoti ir atgaivinti drevinės bitininkystės tradicijas ir panaudoti ją turizmo plėtrai Dzūkijos ir Gardino srities pasienio regione. Šis senovės amatas, istoriškai būdingas regionui, kadaise vaidino svarbų vaidmenį vietos… Skaitykite plačiau »

LLI-444, Tvarus naujų sprendimų diegimas kultūros paveldo vietovėse

2020-07-01 - 2022-06-30 | Įgyvendinamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektas LLI-444 „Tvarus naujų sprendimų diegimas kultūros paveldo vietovėse / Sustainable Integration of Novel Solutions into Cultural Heritage Sites“. Projektas siekia pagerinti senųjų dvarų parkų turizmo galimybes, diegiant pažangius metodus ir priemones saugant… Skaitykite plačiau »

Nevėžio ir kitų upių ruožų renutūralizavimo projektų parengimas

2020-04-29 - 2021-10-30 | Daugumos Lietuvos upių ekosistemos buvo labai paveiktos XX a. antroje pusėje vykdytos žemių melioracijos ir susijusio upių reguliavimo (tiesinimo, gilinimo). Tai pakeitė upių hidrodinaminius, nešmenų transportavimo ir sedimentacijos procesus, labai sumažino biologinę įvairovę ir apsivalymo galimybes. Kartu su išaugusia tarša… Skaitykite plačiau »

Draustinių būklės vertinimo metodikos parengimas

2019-03-29 - 2019-10-30 | Paslaugos finansuotos „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano“ projekto „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 lėšomis. Užsakovas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.Vykdant sutartį parengtos draustinių… Skaitykite plačiau »

Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207)

2019-02-15 - 2020-11-14 | Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207) Projekto tikslas – gerinti vietos ir regioninių valdžios institucijų, taip pat kitų viešųjų įstaigų, veikiančių gamtos ir aplinkosaugos valdymo srityse,… Skaitykite plačiau »

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS